Sát Hạch Kiến Thức Sản Phẩm Vinako 09.2021

Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This khóa học is currently closed

Phần 1 – Bài thi trắc nghiệm

 • Số câu hỏi: 45 câu trắc nghiệm
 • Cấu trúc đề thi:
  • 33 câu trắc nghiệm lựa chọn MỘT phương án đúng.
  • 11 câu trắc nghiệm lựa chọn MỘT HOẶC NHIỀU phương án đúng.
  • 1 câu điền từ chính xác vào chỗ trống.
 • Thời gian làm bài: 30 phút – Lưu ý cân đối thời gian làm để nộp bài trước khi kết thúc thời gian, bởi vì khi hết thời gian máy sẽ tự động lưu và nộp bài, không thể chỉnh sửa hay hoàn thành nốt những câu chưa làm.
 • Thời gian quy ước: 16h00 – 16h30, ngày 28/09/2021, vui lòng bắt đầu đăng nhập tham dự từ 15h50, đề nghị mọi người vào sớm để đề phòng trục trặc.


Phần 2 – Bài thu hoạch

 • Độ dài tối thiểu: 300 từ trở lên.
 • Thời gian làm bài: nộp bài trong khoảng thời gian từ 14h30 ngày 28/09/2021 đến 14h30 ngày 30/09/2021 (02 ngày).
 • Phương pháp làm bài: trực tiếp trên website (có thể soạn trong Word hoặc nơi khác xong copy vào).
 • Bài thu hoạch phải đảm bảo được những nội dung sau:
  • Qua khóa học các anh/chị đã tiếp thu được những kiến thức gì?
  • Liệt kê các nhóm sản phẩm, các sản phẩm có trong từng nhóm?
  • Nêu ưu điểm, cách dùng và đối tượng sử dụng của sản phẩm?
  • Nêu cảm nhận về khóa học.
  • Nêu lên nhu cầu, mong muốn của anh/chị với khóa học.
Scroll to Top