Sát Hạch Kiến Thức Phác Đồ Vinako 10.2021

Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This khóa học is currently closed

Bài thi trắc nghiệm

 • Số câu hỏi: 30 câu trắc nghiệm
 • Cấu trúc đề thi:
  • 22 câu trắc nghiệm lựa chọn MỘT phương án đúng.
  • 07 câu trắc nghiệm lựa chọn MỘT HOẶC NHIỀU phương án đúng.
  • 01 câu sắp xếp theo thứ tự chính xác. (Click và giữ để kéo thả các phương án về đúng vị trí).
  • Vui lòng để ý thời gian để nộp bài trước khi hết giờ, bởi vì khi hết thời gian máy sẽ tự động lưu và nộp bài, không thể chỉnh sửa hay hoàn thành nốt những câu chưa làm.
 • Thời gian quy ước: 16h00 – 16h30, ngày 25/11/2021, vui lòng bắt đầu đăng nhập tham dự từ 15h50, đề nghị mọi người vào sớm để đề phòng trục trặc.

Scroll to Top